Мемлекеттік қызмет стандарттары
Стандарты государственных услуг

1.«Құжаттарды қабылдау және оларды Қазақстан Республикасының шет елдерде жүрген азаматтарына паспорттар жасауға жіберу және олардың паспорттарына қажетті жазбалар енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей, и внесение в их паспорта необходимых записей»;

2. «Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу жөніндегі құжаттарды ресiмдеуі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан»;

3. «Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Учет граждан Республики Казахстан за границей»;

4. «Қазақстан Республикасының шетелдердегі азаматтарының азаматтық хал актілерін тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Казахстан за рубежом»;

5. «Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан»;

6. «Шетелдіктерге асырап алуға берілген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Постановка на учет детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданных на усыновление иностранцам»;

7. «Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Выдача служебных паспортов Республики Казахстан»;

8. «Консулдық заңдастыру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Консульская легализация»;

9. «Кеме шетелде сатып алынған жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын көтеріп жүзу құқығына уақытша куәлiк беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Выдача временного свидетельства на право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан, в случае приобретения судна за границей»;

10. «Қазақстан Республикасының кемелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген кез келген декларацияны немесе басқа құжатты жасау немесе куәландыру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Составление или заверение любой декларации или другого документа, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, в отношении судов Республики Казахстан»

11. «Қазақстан Республикасының шетелде орналасқан кемелері апатқа ұшыраған жағдайда теңiз наразылығы туралы акт жасау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Составление акта о морском протесте, в случае кораблекрушения судов Республики Казахстан, находящихся за границей»

12. «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты / Стандарт государственной услуги «Оформление приглашений иностранцам на въезд в Республику Казахстан»

13. «Қазақстан Республикасынан тыс жерге уақытша жұмыстармен кеткен
және сол жерде тұрғылықты тұруға ниет білдірген Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттарын қабылдау және жолдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
/ Стандарт государственной услуги «Прием и направление документов граждан Республики Казахстан, выехавших за пределы Республики Казахстан по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительство»