Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы

Толығырақ

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан мүлікті жария ету тәртібі бойынша нұсқаулық

Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества

Подробнее

Инструкция по порядку легализации имущества,находящегося за пределами Республики Казахстан.